Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của cây sen cạn (Tropaeolum majus) vớiMtm 160 Mill Trung Quốc thạch cao Trung Quốc Mill …